Đánh giá của Tuyetnghi

Tuyetnghi 10

Phim này có những cảnh quay hơi bạo lực và tình cảm. Ko nên cho trẻ em xem