Đánh giá của Lililicat

Lililicat 7

Phim mang mô típ cũ, chỉ đánh vào nỗi sợ bên ngoài ko ảnh hưởng đến tâm lý lắm