Đánh giá của Minhthu1011

Minhthu1011 10

Một bộ phim ma thật đặc sắc. Tình tiết gay hồi hộp và thấy tuyệt mỗi khi cơn oán hận lại đến với người