Đánh giá của Nhoc271

Nhoc271 7

Cũng ok. Có nhiều thứ còn mơ hồ, chưa sâu. Tạm dc