Đánh giá của socbay93

socbay93 7

Phim có sự đầu tư, nhìn chung khá ổn nhưng chưa thực sự bứt phá