Đánh giá của Baouyen

Baouyen 10

Chờ lâu rồi, giờ mới thấy chíu rạp, xem trailer rất hay, rất thích!