Đánh giá của HanhNghi

HanhNghi 10

Hóng phim này từ hồi năm 2016, bởi vì có Vương Tuấn Khải!!!