Đánh giá của minh21999

minh21999 10

Phim hay, ý nghĩa kĩ xảo chưa được đẹp mắt lắm nhưng cũng được