Cozy
Cozy

Cozy

Movies are not for everyone

Bài tui viết

Có thể mong chờ gì từ Avatar 2: Dòng Chảy Của Nước? (Phần 2)

Tin điện ảnh ·

Phần phim ban đầu là một thành công chưa từng có, nhưng phần tiếp theo đã mất nhiều thời gian để tới được ngày hôm nay. Bộ phim sẽ thích ứng với điện ảnh thời nay như thế nào? Lịch chiếu Avatar 2 và Mua vé Avatar 2 tại Moveek.


Có thể mong chờ gì từ Avatar 2: Dòng Chảy Của Nước? (Phần 1)

Tin điện ảnh ·

Phần phim ban đầu là một thành công chưa từng có, nhưng phần tiếp theo đã mất nhiều thời gian để tới được ngày hôm nay. Bộ phim sẽ thích ứng với điện ảnh thời nay như thế nào? Lịch chiếu Avatar 2 và Mua vé Avatar 2 tại Moveek.


4 yếu tố quan trọng tạo nên Avatar 2: Dòng Chảy Của Nước

Tin điện ảnh ·

Từ vai trò mới của Sigourney Weaver trong bộ lạc dưới nước của người Na’vi, James Cameron tiết lộ nhiều câu chuyện thú vị đằng sau bộ phim. Lịch chiếu Avatar 2 và Mua vé Avatar 2 tại Moveek.