Spider-Man: No Way Home official trailer - Moveek: Lịch chiếu & Mua vé phim toàn quốc

anan681 ·

Spider-Man: No Way Home (Người Nhện: Không Còn Nhà) bắt đầu khi danh tính bị bại lộ, Peter Parker đến nhờ Doctor Strange giúp sức. Tuy nhiên, với loại bùa phép nguy hiểm, các vũ trụ va vào nhau và xuất hiện Green Globin, Doctor Octopus và Electro.