Nhập Hồn official trailer - Moveek: Lịch chiếu & Mua vé phim toàn quốc

anan681 ·

Bộ phim dựa trên sự kiện có thật về lời nguyền gia phả tại Mardin, một thành phố thuộc Thổ Nhĩ Kỳ.