Lúc Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime official trailer - Moveek: Lịch chiếu & Mua vé phim toàn quốc

anan681 ·

Review Lúc Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime: Mối Liên Kết Đỏ Thẫm và lịch chiếu Lúc Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime: Mối Liên Kết Đỏ Thẫm. Bộ phim điện ảnh đầu tiên của series Slime Datta Ken.