Vầng Trăng Máu official trailer - Lịch chiếu, Mua vé, Review phim

anan681 ·

Dựa trên một sự kiện có thật và được kể thông qua mối quan hệ giữa Ernest Burkhart và Mollie Kyle, Vầng Trăng Máu là một bộ phim sử thi tội phạm, nhưng cũng là câu chuyện khi tình yêu đích thực bị cắt ngang bởi sự phản bội không thể nói rõ.