SỰ KHỞI ĐẦU CỦA HÀNH TINH KHỈ - Trailer O

Moveek ·

<div id="watch-description-text"> <p id="eow-description">Sự phát triển của loài khỉ tiến hóa lãnh đạo bởi Caesar bị đe doạ bởi một nhóm người sống sót sau thảm họa virus tàn phá thập kỷ trước. Hai bên đi đến một hiệp ước hoà bình mỏng manh, nhưng điều này không tồn tại lâu, khi cả hai bên đều đẩy nhau đến bờ vực chiến tranh để xác định xem loài nào sẽ thống trị Trái Đất.</p> </div>