Bộ vũ khi Batman sử dụng cho cuộc đối đầu với Superman

Tin điện ảnh · MarsLe · · 0

Bạn đang tự hỏi Batman sẽ sửng dụng những loại "đồ chơi" nào để đối phó với Superman, không cần phải thắc mắc nữa khi câu trả lời đã có ngày dưới đây.

Nhưng sao không thấy đồ chơi Kryptonite nhỉ? Có lẽ nhà sản xuất sẽ để bí mật quan trọng nhất đến cuối cùng. Batman sẽ sử dụng đồ chơi của mình như thế nào để cân bằng với Superman?

Đón chờ Batman v Superman: Dawn of Justice vào 25.3.2016.