Indiana Jones 5 loại Inhuman khỏi lịch phát hành

Tin điện ảnh · MarsLe · · 0

Được trông đợi sẽ được phát triển nhưng Inhuman đã bị rút khỏi lịch phát hành.

Theo Kevin Feige, “Từ khi chúng tôi thông báo kế hoạch cho Giai đoạn 3, chúng ta đã thêm vào Spider-Man và Ant-Man and the Wasp. Thế nhưng vì vướng mắc với Indiana Jones nên Inhuman đã phải nhường chỗ theo lịch phát hành của Disney.”

Thực tế, kế hoạch đã phải thay đổi nhiều lần vì những thỏa thuận mới vừa đạt được, và ảnh hưởng nhiều nhất chính là bởi Spider-Man.

Như vậy lịch phát hành phim Marvel sẽ như sau:

  • Captain America: Civil War – 6.5. 2016
  • Doctor Strange –4.11. 2016
  • Guardians of the Galaxy, Vol. 2 – 5. 5. 2017
  • Spider-Man: Homecoming– 7.7. 2017
  • Thor: Ragnarok –3.11. 2017
  • Black Panther –16.2. 2018
  • Avengers: Infinity War – Part 1 –4.5. 2018
  • Ant-Man and the Wasp – 6.7. 2018
  • Captain Marvel – 8.3.2019
  • Avengers: Infinity War – Part 2 – 3.5. 2019