[Infographic] Các mốc thời gian của thế giới Marvel

Tin điện ảnh · Moveek · · 0

Marvel vừa tung ra infographic thể hiện các sự kiện theo mốc thời gian của các sự kiện liên quan đến The Avengers.

Nhấn vào đây để xem ảnh lớn.

 

Bài viết liên quan