Thằng Ròm rút khỏi LHP Busan vì chưa có Giấy phép phổ biến phim

Tin điện ảnh · VLynd · · 0

Ròm của đạo diễn Trần Thanh Huy đã vi phạm pháp luật hiện hành, buộc phải rút khỏi LHP Busan.

Như đã đưa tin từ trước, Thằng Ròm của đạo diễn Trần Thanh Huy là một trong năm bộ phim Việt Nam được trình chiếu tại LHP Busan 2019 trong tháng 10. Tuy nhiên, mới đây Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khẳng định nhà sản xuất đã vi phạm pháp luật hiện hành, khiến Thằng Ròm buộc phải rút khỏi LHP Busan.

Vì thiếu Giấy phép mà Thằng Ròm lỡ cơ hội dự LHP Busan (Ảnh: biff.kr)
Vì thiếu Giấy phép mà Thằng Ròm lỡ cơ hội dự LHP Busan (Ảnh: biff.kr)

Theo đó, ngày 4/9/2019, Công ty cổ phần sản xuất phim Hoan Khuê gửi Phiếu đề nghị cấp Giấy phép Phổ biến phim và bản phim trình duyệt tới Cục Điện ảnh cho bộ phim Thằng Ròm sản xuất năm 2018, chất liệu phim kỹ thuật số, độ dài 79 phút. Ngày 11/9, Hội đồng Trung ương thẩm định và phân loại phim truyện họp, thẩm định, đánh giá nội dung bộ phim.

Ngày 21/9, Lãnh đạo Cục Điện ảnh, Đại diện Hội đồng Trung ương thẩm định và phân loại phim truyện đã có buổi làm việc với Đại diện Đơn vị sản xuất và Đạo diễn bộ phim Thằng Ròm Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12, ngày 18 tháng 6 năm 2009, tại Điểm d khoản 1 Điều 41, điểm a và điểm b khoản 2 Điều 41 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Phim tham gia liên hoan phim quốc tế, hội chợ phim quốc tế, những ngày phim Việt Nam ở nước ngoài phải có giấy phép phổ biến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh hoặc có quyết định phát sóng của người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình".

Do đó việc bộ phim Thằng Ròm chưa có Giấy phép phổ biến phim đã tự đăng ký và gửi phim tham dự Liên hoan Phim quốc tế Busan đã vi phạm pháp luật hiện hành. Tại buổi làm việc, Công ty cổ phần sản xuất phim Hoan Khuê đã cam kết không gửi bộ phim Thằng Ròm tham dự Liên hoan phim Quốc tế Busan 2019 dưới mọi hình thức, đồng thời xin phép được chỉnh sửa và trình duyệt lại để được cấp Giấy phép Phổ biến bộ phim. Ngày 23/9, Công ty cổ phần sản xuất phim Hoan Khuê đã gửi Thư xin rút phim Thằng Ròm, không tham dự Liên hoan Phim Quốc tế Busan 2019 tới Giám đốc Liên hoan Phim.

Đồng thời cơ quan quản lý đề nghị Công ty giải trình về việc người có quốc tịch nước ngoài tham gia sản xuất phim mà không thực hiện Giám định kịch bản theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19/9/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh.

Nguồn: Theo Hà An từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch