Lịch phim tháng 04/2012

Lịch phim dự kiến sẽ ra mắt tại các rạp trên toàn quốc vào tháng 04/2012 tại Moveek.com