A Man Named Pearl

Documentary
Khởi chiếu: 03/02/2008 tại Mỹ
IMDb: 7.9 (274 lượt)

A Man Named Pearl tells the inspiring story of self-taught topiary artist Pearl Fryar. It offers a message that speaks to respect for both self and others, and shows what one person can achieve when he allows himself to share the full expression of his humanity.

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá