A Thousand Words

A Thousand Words

Jack McCall, một cộng tác viên lắm mồm của Hollywood sau một lần dây dưa với một nhà tâm linh là tiến sĩ Sinja đã nhận được một lời nguyền từ tiến sĩ Sinja: một cây bồ đề mọc lên ở vườn sau nhà Jack McCall, và trên cây có 1000 cái lá. Mỗi khi Jack nói ra một từ thì một chiếc lá trên cây sẽ rụng, và McCall sẽ chết ngay sau khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống. Từ một anh chàng mồm mép, giờ Jack phải học cách để từng lời nói mình nói ra đều có ích.


Thể loại: Comedy, Drama
Đạo diễn: Brian Robbins

Diễn viên

Eddie Murphy

Jack McCall

Allison Janney

Samantha Davis

Cliff Curtis

Dr. Sinja

Clark Duke

Aaron Wiseberger

Kerry Washington

Caroline McCall

Emanuel Ragsdale

Tyler McCall

Jill Basey

Woman in Starbucks

Greg Collins

Construction Worker

Robert LeQuang

Starbucks Customer

Michael G. Wilkinson

Starbucks Customer

Lyndsey Nelson

Starbucks Customer

Michael Cody Gilbert

Starbucks Customer

Lou Saliba

Shrink

Edi Patterson

Young Female Agent

Xem thêm