Afghan Star

Music, Documentary, Foreign - 1h27'
Khởi chiếu: 26/06/2009 tại Mỹ
IMDb: 7.3 (870 lượt)

A look at how contestants on the a musical contest program "Pop Idol" in Afghanistan risk their lives to appear on the show.

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá