All About Dad

Gia Đình Việt Kiều
Comedy, Family

Không khí gia đình thêm phần gây cấn khi những người con trong gia đình này bắt đầu tham giò hướng đi tương lai của họ, khiến người cha độc tài nay phải suy lại những giá trị trong đời sống, để tìm kiếm hạnh phúc cho mọi người. Con gái của ông ta đang dấu với cha rằng người chồng tương lai của cô ta đạo Phật khi gia đình theo đạp Thiên Chúa, trong khi Ti, người con út, quyết định bỏ học nghành bác sĩ để trở thành người làm phim.

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá