Anonymous

Anonymous

Bộ phim Anonymous (Nặc Danh), nêu lại một giả thuyết cho rằng William Shakespeare chỉ là một tên bịp bợm, chưa hề sáng tác một dòng nào và tác giả thật sự là Edward De Vere (1550-1604), bá tước thứ 17 của Oxford.


Thể loại: Drama, Mystery, Thriller, History, Foreign
Đạo diễn: Roland Emmerich

Diễn viên

Jamie Campbell Bower

Young Oxford

Rhys Ifans

Edward de Vere

David Thewlis

William Cecil

Joely Richardson

Princess Elizabeth Tudor

Vanessa Redgrave

Queen Elizabeth I

Sebastian Armesto

Ben Jonson

Rafe Spall

William Shakespeare

Edward Hogg

Robert Cecil

Xavier Samuel

Earl of Southampton

Sam Reid

Earl of Essex