Số Hoá

Autómata

Bộ phim nói về Jacq Vaucan, một đại lý bảo hiểm của tập đoàn robot ROC, thường xuyên điều tra các trường hợp điều khiển một robot. Những gì ông phát hiện ra sẽ có hậu quả sâu sắc cho tương lai của nhân loại.

Khởi chiếu: 17/10/2014 tại Việt Nam
Thể loại: Science Fiction
Đạo diễn: Gabe Ibáñez

Tin tức liên quan

Phim mới tuần 17-23/10/2014

Phim mới tuần 17-23/10/2014

Minh Giang / 4 năm trước

Diễn viên

Antonio Banderas

Jacq Vaucan

Melanie Griffith

Dra. Dupre / Cleo (voice)

Dylan McDermott

Robert Bold

Tim McInnerny

Vernon Conway

David Ryall

Dominic Hawk

Christa Campbell

ROC Technician

Christina Tam

Morgue Technician

Danny Kirrane

Muniesa Technician

Xem thêm