Bee Movie

Bee Movie

Barry B. Benson là một chú ong thợ mới tốt nghiệp Trường Ong với nghề chuyên về Mật. Trong một lần thực tế chú chẳng may bị một người nuôi ong ở tận New York vô tình bắt mang đi. Và từ từ chú khám phá ra dùng loài người đã nuôi ong và lấy mật ong để sử dụng từ nhiều năm nay, quá bất ngờ vì biết được bí mật này chú đã quyết tâm đi tìm công bằng cho loài ong bằng cách đi... kiện loài người.


Thể loại: Comedy, Adventure, Animation, Family
Đạo diễn: Alan Arkin, Steve Hickner

Diễn viên

Jerry Seinfeld

Barry B. Benson

Renee Zellweger

Vanessa Bloome

Matthew Broderick

Adam Flayman

John Goodman

Layton T. Montgomery

Chris Rock

Mooseblood

Kathy Bates

Janet Benson

Barry Levinson

Martin Benson

Larry King

Bee Larry King

Ray Liotta

Ray Liotta

Sting

Sting

Oprah Winfrey

Judge Bumbleton

Larry Miller

Buzzwell

Rip Torn

Lou Lo Duca

Xem thêm