Big Ass Spider

Sci-Fi - 1h25'
Khởi chiếu: 12/03/2013 tại Mỹ
IMDb: 5.3 (5,883 lượt)

A giant alien spider escapes from a military lab and rampage the city of Los Angeles. When a massive military strike fails, it is up to a team of scientists and one clever exterminator to kill the creature before the city is destroyed.

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá