Cộng đồng

Cao Nhân Trung 2

Cốt truyện không mới nhưng nếu biết cách khai thác thì có thể đã làm nên chuyện. Mạch phim theo trình tự thời gian nhưng rời rạc và không có tính liên tục. Diễn xuất không tệ nhưng cách khắc hoạ nhân vật không sắc nét, tính cách nhân vật không được thể hiện rõ ràng, chuyển biến tâm lý lại được thể hiện một cách tệ hại.
Ngoài một số chỗ khó hiểu (hoặc quá nhanh để có thể hiểu ngay lập tức) thì phim chả có cái gì để bàn cả.