Bruce Almighty

Bruce Almighty

Bruce Nolan (Jim Carrey) phàn nàn rằng Chúa chẳng giúp gì cho mình trong khi anh luôn cầu xin! Đùng một cái, Chúa đã xuất hiện để nói chuyện với anh và cuộc trò chuyện dẫn đến một kết thúc khá hấp dẫn: Bruce sẽ có được các quyền năng của Chúa - với một số điều kiện...


Thể loại: Comedy, Fantasy
Đạo diễn: Tom Shadyac

Diễn viên

Jim Carrey

Bruce Nolan

Jennifer Aniston

Grace Connelly

Philip Baker Hall

Jack Baylor

Catherine Bell

Susan Ortega

Steve Carell

Evan Baxter

Nora Dunn

Ally Loman

Paul Satterfield

Dallas Coleman