Burke and Hare

Comedy, Drama, Thriller, Foreign - 1h31'
Khởi chiếu: 29/10/2010 tại Mỹ
IMDb: 6.2 (16,966 lượt)

From John Landis, the director of Animal House and The Blues Brothers, Burke & Hare is adark comedy/thriller staring Simon Pegg, Andy Serkis, Tom Wilkinson, Tim Curry and Isla Fisher as the unfortunate denizens of 19th century Edinburgh, a setting rife with murder, theft, prostitution, corpse snatching, experimental medicine, and of course Shakespeare. -- (C) IFC Films

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá