Compliance

Drama, Thriller, Crime - 1h30'
Khởi chiếu: 24/08/2012 tại Mỹ
IMDb: 6.4 (25,972 lượt)

When a prank caller convinces a fast food restaurant manager to interrogate an innocent young employee, no-one is left unharmed. Based on true events.

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá