Cộng đồng

Lê Thị Phương Thão 5

Phim có yếu tố tâm linh , không có ma chỉ có 1 con quỷ là người mẹ đã mất ,oán giận con gái bỏ nhà đi khi mẹ bệnh. Phim không hay lắm