Conviction

Conviction

Bộ phim này được xây dựng lại từ câu chuyện có thật của Betty Anne Waters, một bà mẹ độc thân thất nghiệp với sự giúp đỡ của chưởng lý Barry Scheck từ tổ chức Innocence đang tìm cách giải oan cho người anh trai của cô.


Thể loại: Drama, Mystery, Thriller
Đạo diễn: Tony Goldwyn

Diễn viên

Hilary Swank

Betty Anne Waters

Bailee Madison

Young Betty Anne

Loren Dean

Rick Miller

Marc Macaulay

Officer Boisseau

Ethan Cutkosky

Neighborhood Boy

Jordan Monaghan

Gum chewing girl

Gordon Michaels

Lieutenant Daniels

Melissa Bickerton

Admissions Counselor

Heather Yerebeck

Law Student

Jake Andolina

State Trooper

Sarab Kamoo

Kathleen Higgins

Rusty Mewha

Desk Sergeant

Julia Ho

Reporter #2

Owen Campbell

Ben (as Owen Cambpell)

Linda Boston

Judge Freeum

Janet Ulrich Brooks

Dr. McGilvray

Michael Liu

Huy Dao

Tobias Campbell

Young Kenny

Sam Rockwell

Kenny Waters

Juliette Lewis

Roseanna Perry

Ari Graynor

Mandy Marsh

Clea DuVall

Brenda Marsh

Peter Gallagher

Barry Scheck

Melissa Leo

Nancy Taylor

Xem thêm