Cộng đồng

ericxu 1

Tôi thật sự không ngờ là mới đầu năm thôi mà đã có thể có 1 bộ phim dở đến mức vậy , Diễn xuất thì cứng đơ còn nội dung thì rời rạc , Kỹ sảo như những thập nhiên 70-80 ấy , Chấm đứt là không nên phí tiền để đi xem cái tác phẩm dở oẹt này !