Die Hard With a Vengeance

Action, Thriller - 2h11'
Khởi chiếu: 18/05/1995 tại Mỹ
IMDb: 7.6 (312,455 lượt)

New York detective John McClane is back and kicking bad-guy butt in the third installment of this action-packed series, which finds him teaming with civilian Zeus Carver to prevent the loss of innocent lives. McClane thought he'd seen it all, until a genius named Simon engages McClane, his new "partner" -- and his beloved city -- in a deadly game that demands their concentration.

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá