Bài viết liên quan

[REVIEW] Do Revenge (Cam Kết Trả Thù) - Lựa chọn an toàn trong khi chờ những dự án hào hứng hơn của Netflix

Đánh giá phim · Ivy_Trat ·

Do Revenge (Cam Kết Trả Thù) cắt lớp hình mẫu "Ong chúa học đường", nhưng không thể vượt lên lằn ranh trung bình.