Draft Day

Ngày Tuyển Chọn
Drama - 1h49'
Khởi chiếu: 27/06/2014 tại Việt Nam
IMDb: 6.8 (42,333 lượt)

The General Manager of the Cleveland Browns struggles to acquire the number one draft pick for his team.

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá