Bài viết liên quan

El Mariachi - Chuyện hoang đường vĩ đại nhất Hollywood

Đánh giá phim · Moveek ·

Nếu có 7.000 USD, một nhà làm phim Việt Nam sẽ làm được gì?