Ella Enchanted

Comedy, Family, Fantasy, Science Fiction - 1h36'
Khởi chiếu: 09/04/2004 tại Mỹ
IMDb: 6.3 (50,835 lượt)

Ella of Frell is given the "gift of obedience" by a fairy, only to realize that it's more of a curse because it could separate her from her true love, Prince Charmont. Will Ella manage to conjure a "cure" that enables her to live happily ever after?

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá