Fire with Fire

Romance, Drama - 1h37'
Khởi chiếu: 18/12/2012 tại Mỹ
IMDb: 5.7 (21,743 lượt)

A fireman takes an unexpected course of action when a man whom he's been ordered to testify against, after being held up at a local convenience store, threatens him.

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá