Vũ Trụ Phàm Ăn

Vũ trụ thực phẩm, nơi sinh sống của những món ăn quanh chúng ta. Các hành tinh khác nhau như hành tinh lẩu, hành tinh bột và các hành tinh thực phẩm khác. Mọi người sống với nhau bình yên cho đến khi một thế lực tàn ác xuất hiện, khiến cuộc sống của họ bị đe doạ.


Thể loại: