For Greater Glory

For Greater Glory

Biên niên sử về cuộc chiến Cristeros War (1926-1929) - giữa người dân Mexico chống lại chính quyền.


Thể loại: Drama, History, War, Foreign

Diễn viên

Andy Garcia

Enrique Gorostieta Velarde

Oscar Isaac

Victoriano 'El Catorce' Ramirez

Peter O'Toole

Father Christopher