Cộng đồng

Glass Mask 6

Không tập trung vào những cảnh thảm hoạ hoành tráng. Phim tập trung vào những màn khẩu chiến bất tận. Nên cũng vì thế, tính nhân văn dù cố gắng đẩy lên nhưng vẫn không đủ thuyết phục. Nếu không có câu chuyện thực tế, chắc phim sẽ càng bị bỏ qua.