Chuyện Ma Lúc Nửa Đêm

Ghost Stories

Ghost Stories nói về Giáo sư Phillip Goodman bắt tay vào một cuộc tìm kiếm ly kỳ sau khi ông vấp phải một tập tin bị mất từ rất lâu, trong đó chứa những thông tin chi tiết về ba trường hợp “bị ám" không thể giải thích được.


Thể loại: Drama, Horror
Đạo diễn: Jeremy Dyson, Andy Nyman
Nhà sản xuất: Robin Gutch, Claire Jones

Diễn viên

Martin Freeman

Mike Priddle

Alex Lawther

Simon Rifkind

Jake Davies

Desi Callahan / Kojak

Andy Nyman

Professor Philip Goodman

Paul Whitehouse

Tony Matthews

Ryan Oliva

Hellion

Jill Halfpenny

Peggy Van Rhys

Nicholas Burns

Mark van Rhys

Daniel Hill

Mr Goodman

Deborah Wastell

Mrs Goodman

Amy Doyle

Ester Goodman

Maggie McCarthy

Jean Hooper

Christine Dalby

Beth Hooper

Ramzan Miah

Ester's Boyfriend

Joe Osborne

Mr Rifkind

Maria Major

Mrs Rifkind

Emily Carding

Maria Priddle

Benji Ming

Headmaster

Leonard Byrne

Charles Cameron

Samuel Bottomley

Young Philip Goodman

Oliver Woollford

Nico Freer

Callum Goulden

Marcus Perry

Anthony Davis

Radio DJ

Mike Aarons

Mike from Barnett

Elaine Dyson

Mrs Rifkind

Billy Sneddon

National Breakdown Assistant Caller

Xem thêm