Cộng đồng

ericxu 6

Phim hơi nhạt , diễn xuất tốt và diễn viên cũng tốt nhưng mà phim không để lại cho mình nhiều ấn tượng cho lắm , Nên là 5.5
( ps * vì 5.5 nên mình cứ cho tròn là 6 diểm ! )