God's Not Dead

God's Not Dead

Phim dựa trên câu chuyện một sinh viên lớp triết học năm một ngoan đạo bị ông thầy thách thức trưng dẫn bằng chứng cho cả lớp về điều ông thầy tuyên bố là Chúa đã chết...


Thể loại: Drama
Đạo diễn: Harold Cronk

Diễn viên

Kevin Sorbo

Professor Radisson

Shane Harper

Josh Wheaton

David A.R. White

Reverend Dave

Willie Robertson

Willie Robertson

Korie Robertson

Korie Robertson

Paul Kwo

Martin Yip

Trisha LaFache

Amy Ryan

Benjamin Ochieng

Reverend Jude

Marco Khan

Misrab

Jesse Wang

Martin's Father

Lenore Banks

Mina's Mother

Russell Wolfe

Dr. Stevens

Lisa Arnold

June Wheaton

Xem thêm