Goon

Comedy, Sport - 1h32'
Khởi chiếu: 10/09/2011 tại Mỹ
IMDb: 6.8 (73,317 lượt)

Doug Glatt, a slacker who discovers he has a talent for brawling is approached by a minor league hockey coach and invited to join the team as the "muscle." Despite the fact that Glatt can't skate his best friend, Pat, convinces him to give it a shot, and Glatt becomes a hero to the team and their fans, until the league's reigning goon becomes threatened by Glatt's success and decides to even the score.

Lịch chiếu

Không lấy được vị trí của bạn. Hãy thử lại sau.

Nhấn vào icon để tự động lấy vị trí hiện tại.

Tin liên quan

Chưa có tin tức nào về bộ phim này.

Video

Chưa có video nào về bộ phim này.

Đánh giá

Thành viên đánh giá