Cộng đồng

Đình Hương 1

Phim theo mô típ cũ, hơi có chủ nghĩa anh hùng quá đáng! Nói chung phim này ko hay lắm!

Vũ Thương 4

Phim hay nhưng gần khúc cuối nó lát