Holy Motors

Holy Motors

Phim mang hơi hướng siêu thực và nói về hành trình của một người đàn ông giữa nhiều cuộc sống song song cùng tồn tại.


Thể loại: Drama, Foreign

Tin tức liên quan

Diễn viên

Michel Piccoli

L'homme à la tache de vin

Edith Scob

Céline

Nastya Golubeva Carax

La petite fille

Reda Oumouzoune

L'acrobate Mo-Cap

Zlata

La cyber-femme

Geoffrey Carey

Le photographe / Voix Limousine

Annabelle Dexter-Jones

L'assistante photographe

Xem thêm