In the Land of Blood and Honey

In the Land of Blood and Honey

Trong cuộc chiến ở Bosnian, Danijel, một người lính bên phe Serbs, gặp lại Ajla, một người Bosnian khác, trong trại tù binh mà anh ta giám sát.

Đây là bộ phim đầu tiên Angelina Jolie tự mình vừa làm đạo diễn vừa viết kịch bản.


Thể loại: Romance, Drama, War, Foreign
Đạo diễn: Angelina Jolie